MADDE  – 1  KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Satıcı’nın, Alıcı’ya (Tüketici’ye) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ilgili yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE  – 2  SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

2.1  Alıcı Sözleşme’yi Okuduğunu, Anladığını, Haklarının Ve Yükümlülüklerinin Bilincinde Olduğunu Kabul Eder.

2.2  Satıcı Ve Alıcı, Sözleşme İle Kararlaştırılan Edimler Arasında Hiçbir Oransızlık Bulunmadığını Ve Karşılıklı Edimlerin İşin Niteliğine Uygun Olduğunu, Sözleşme Konusuna Giren İşlemler Kapsamında Herhangi Bir Tecrübesizliklerinin Bulunmadığını Kabul Ederler.

2.3  Alıcı, Sözleşme Kapsamında Yer Alan İşlemlerin Kendi Menfaatine Uygun Olduğu Konusunda Tam Bir Kanaate Vardığını Ve Tüm Şartlara Kendi Özgür İradesi İle, Hiçbir Güçlük Veya Sıkıntı İçinde Olmadan, Düşünerek, İsteyerek Ve Bilerek Uyacağını Kabul Eder.

2.4  Satıcı Ve Alıcı, Sözleşmenin Hükümlerinin Haksız Şart Sayılabilecek Bir Özellik Taşımadığını, Menfaatler Dengesi Bakımından Bir Haksızlık Olmadığını Kabul Eder.

2.5  İşbu Sözleşme, Ekleri Ve www.arenkozmetik.com Üzerinden Yapılan İşlemler Kapsamında Tedarik Edilen Bilgiler Ve Elektronik Vasıtalarla Onaylanan Konular Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 6. Maddesi’nin Gerekliliklerine Karşılık Gelmektedir.

2.6  İşbu Sözleşme Hükümleri Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri Uyarınca Herhangi Bir Haksız Şart İçermemektedir. Hükümler Dürüstlük Ve İyiniyet Kuralına Aykırılık Teşkil Etmemekte Olup Tüketicinin Korunması Mevzuatına Uygun Olarak Hazırlanmıştır.

2.7  İşbu Sözleşme Hükümleri 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu Hükümleri De Dikkate Alınarak Hazırlanmıştır.  Yeni Borçlar Kanunu’nun 21. Maddesinde Öngörülen Bağlayıcılık Ve İçerik Denetimi Alıcı Tarafından Yapılmıştır. İşbu Sözleşme Hükümlerinden Hiçbiri İşbu Sözleşme’nin Niteliğine Ve İşin Özelliğine Yabancı (Şaşırtıcı Şartlar) Nitelik Taşımaz.  İşbu Sözleşme Hükümleri Açık Ve Anlaşılır Bir Şekilde Yazılmış Olup Birden Çok Anlamı İfade Etmemektedir.

 

MADDE  – 3  SATICI BİLGİLER

Unvan:  Aren Kozmetik Ve Parfümeri San.Ve Tic. Ltd.Şti.

Adres:  Yeni Sanayi Sitesi 1308 Sokak No:44 BANDIRMA / BALIKESİR

Telefon: 0266 721 11 44

E-mail: info@arenkozmetik.com

MADDE  – 4  ALICI (TÜKETİCİ) BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı: [fatura-kullanici-adi]

Adresi: [fatura-adresi]

Telefon: [telefon-no]

E-mail: [e-posta-adresi]

MADDE  – 5  SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, satış bedeli, Aşağıda belirtildiği gibidir:

Sözleşme Tarihi: [tarih]

Mal/Ürün/Hizmet Türü:

[sepet-tutar]

 

MADDE  – 6  GENEL HÜKÜMLER

6.1 Alıcı, Madde 5’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

6.3 Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

6.4 Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

6.5 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.6 Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Satıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Satıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

Satıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 30 gün içinde kendisine iade edilir.

6.7 Satıcı’nın iş bu sözleşmedeki ödeme yükümünün herhangi bir şekilde gerçekleşmemesi halinde Satıcı, tahsil edilemediği ürün bedelini, ürünün teslim günündeki fiyatı üzerinden ve sözleşmede öngörülen faiz oranları üzerinden işletilecek faizi ile birlikte tahsili amacıyla icra takibi başlatılabilir, alacak davası açılabilir ve diğer hukuki yollara başvurabilir.

MADDE – 7  CAYMA HAKKI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca;

7.1 Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren ondört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.

7.2 Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde, Tüketici’nin istekleri veya açıkça Tüketici’nin kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibari ile geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde Tüketici’nin cayma hakkı yoktur.

7.3 Tüketici’nin cayma hakkını kullanması halinde Satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve Tüketici’yi borç altına sokan her türlü belgeyi Tüketici’ye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

7.4 Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkansızlaşması Tüketici’nin kusurundan kaynaklanıyorsa Satıcı’ya malın değerini ya da değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.  Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

MADDE – 8  YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmeden dolayı her türlü şikayet ve itirazlar, ilgili Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre Alıcı’nın veya Satıcı’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.

MADDE – 9  İADE VE GARANTİ KOŞULLARI

Ürünlerin son kullanma tarihi satın alma işlemi sırasında internet sayfası ürün bilgileri içerisinde ve ürün ambalajı üzerinde belirtilmektedir. Ürünlerin raf ömrü ve son kullanma tarihi her ürün için farklıdır.

Sorunlu çıkan ürünü orjinal kutusu ve parçalarıyla eksiksiz göndermeniz halinde ürün incelemeye girecektir ve gerekli görüldüğü takdirde analize gönderilecektir.

Ürünü teslim almanızı takip eden 7 (yedi) gün içerisinde üründe sorun meydana gelir ve ürünü geri göndermek isterseniz sorundan kaynaklanan tüm kargo gönderi ücretleri tarafımızdan karşılanacaktır.

 

MADDE – 10  TESLİMAT BİLGİLERİ

Siparişleriniz, banka onayı alındıktan sonra, tasarım onaylarınız yapıldıktan sonra, ürünün dolum süresi göz önünde bulundurularak kargoya verilir. Teslimat adresinin Balıkesir’e uzaklığına göre de kargo şirketi 1-3 gün içerisinde siparişinizi size ulaştıracaktır.

Tarafımızdan kaynaklanan bir aksilik olması halinde ise size üyelik bilgilerinizden yola çıkılarak haber verilecektir. Bu yüzden üyelik bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olması önemlidir. Bayram ve tatil günlerinde teslimat yapılmamaktadır.

Satın aldığınız ürünler bir teyit e-posta’sı ile tarafınıza bildirilecektir. Seçtiğiniz ürünlerden herhangi birinin stokta mevcut olmaması durumunda konu ile ilgili bir e-posta size yollanacak ve ürünün ilk stoklara gireceği tarih tarafınıza bildirilecektir.

Bilgilendirme

Ana Menü